Bestyrelsen

Formand
Ida Nielsen
E-mail:  idanielsens@hotmail.com
 
Best.medlem
Kirsten Ramkjær
 
Skoleleder
Inge Lindqvist
E-mail:  il@netoplys.dk
Telefon: 51408873
 
Bestyrelsesmedlem
Hanne Schneider
E-mail:  hannevellerup@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Inge Marie Damborg
E-mail:  ingemarieogole@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Agnete Andersson
 
 

Netop-Frederikssund vil med udgangspunkt i formål og værdigrundlag gennemføre folkeoplysning inden for almene, bæredygtige, økonomiske, sociale, kulturelle og håndværksmæssige emner. Foreningen arbejder på grundlag af og ønsker at fremme FN's idealer om fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde. Foreningen vil fremme et aktivt medborgerskab ved: - Styrkelse af den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv - Styrkelse af muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber - Tilskyndelse til aktiv og engageret deltagelse i samfundent - Forøgelse af den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder